Content1 | col3

Tjenester

Anleggsvirksomheten omfatter vei– og masseforflytningsarbeider, vann– og kloakkarbeider, tomtearbeider, anleggstekniske grunnarbeider, samt boring og sprengning. Alt med egne ressurser. Gjennom en rekke arbeider for det offentlige, har vi opparbeidet spesialkompetanse på legging av vann- og avløpsrør.

Ved behov, leier vi inn ekstern, håndplukket kompetanse for å kunne levere et ferdig opparbeidet anlegg. Vi setter like store krav til våre samarbeidspartnere som til oss selv, nettopp for å ivareta den kvaliteten vi er kjent for.